· 

Verenigingsblog

Vakantietijd achter de rug: weer aan de slag!

Het nieuwe seizoen staat weer te trappelen voor VV Virtus, mijn cluppie in Zevenbergen. 

Niet alleen voor mijn cluppie, maar voor alle verenigingen is het opstarten na de vakantie weer een bijzondere ervaring. 

 

Aangepast trainingsschema.

Voor Virtus een bijzondere start omdat het kunstgrasveld (ja met die korrels) wordt vervangen door een nieuw kunstgrasveld zonder die korrels (nu met kurk). Wat wil het geval: het veld is nog niet klaar! Passen en meten dus in het trainingsschema voor ruim 30 teams!

 

Kantine fris en fruitig.

Vorige week heeft een hele ploeg vrijwilligers de kantine gereed gemaakt voor een nieuw seizoen.

De inkopen zijn gedaan, er is een nieuw contract met Heineken afgesloten; alle gasten kunnen weer prima worden ontvangen.

 

Virtus is klaar voor implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbeheer.

Enige tijd geleden heb ik het bestuur van VV Virtus een workshop gegeven over de effecten van de AVG en wat zij moet ondernemen om hieraan te gaan voldoen. 

Met deze wetenschap gaat het bestuur planmatig aan de slag om alle van belang zijnde acties te ondernemen. 

 

Voorstel om bij Virtus op woensdagmiddag bijles te geven.

Het bestuur heeft mijn voorstel in beraad om op woensdagmiddag in het clubgebouw kinderen belangeloos bijles te geven op het gebied van rekenen, taal, wiskunde, computertechniek, beroepskeuze.

 

Nieuw financieel jaar is ingericht op Care4Cash.

Het nieuwe seizoen betekent ook weer een nieuw financieel jaar.

Gisteravond heeft "het administratief clubke* alles klaargezet voor een probleemloze financiële administratie voor ons cluppie:

  1. De begroting 2018/2019 is opgemaakt en staat klaar voor besluitvorming bestuur.
  2. De realisatiegegevens vanaf 1 juli kunnen al worden gepresenteerd, afgebeeld op de begroting.
  3. De jaarrekening 2017/2018 is gereed en kan in de komende ALV worden gepresenteerd aan de ALV.
  4. De activa-administratie genereert automatisch de afschrijvingen voor seizoen 2018/2019.

VV Virtus is klaar om een mooi seizoen te starten!

 

Vragen over Care4Cash: gebruik de chatfunctie op mijn website!