22. augustus 2021
Pensioen..niets meer te doen?
Je gaat met pensioen...en nu??
"Handen aan het bed" beschrijft hoe verenigingen er voor kunnen zorgen dat de schaarse vrijwilligerstijd kan worden besteed aan de hoofddoelstelling van de vereniging.
Vereniging 2.0: anders denken · 14. januari 2019
Het seizoen 2016-2017 was voor mijn cluppie een slecht jaar op financieel gebied. De penningmeester had er de brui aan gegeven en het boekhouden werd gedaan in Sportlink door goedwillende, overbezette vrijwilligers. Onderzoek na onderzoek leverde niets op en ik besloot om een opzet te maken die voorgoed een einde aan de malaise zou moeten maken. Verenigingen ontberen steeds meer de kwaliteit van een echte penningmeester/boekhouder en als deze er al is dan is er geen bereidheid meer om er erg...
Vereniging 2.0: anders denken · 03. januari 2019
Bij een van mijn bezoeken bij aan een amateurclub zag ik bijgaande foto hangen en ik gebruik deze sinds die tijd als cliffhanger voor gesprekjes met mensen in onze vereniging. Besturen, kinderen trainen en begeleiden, kantine beheren, sponsors zoeken, financiën beheren, wetgeving volgen, automatisering gebruiken: ze vragen allemaal tijd én kennis/vaardigheden om een vereniging draaiende te houden. Vrijwilligers stoppen belangeloos tijd in hun vereniging en gebruiken daar hun talenten voor die...
24. november 2018
Weet u dat per 1-1-2019 de BTW teruggave regeling voor  onder andere sportverenigingen wordt veranderd? Weet u ook dat de derving van dit soort inkomsten weer teniet gedaan kan worden met een extra administratieve inspanning? De bureaucratie slaat opnieuw toe !
Vereniging 2.0: anders denken · 19. augustus 2018
Er staan grote veranderingen op de rol voor het verenigingsleven in de komende 10 jaar. Te lang wachten met nieuw beleid kan catastrofaal aflopen..
Vereniging 2.0: seizoensstart · 17. augustus 2018
Nieuw financieel seizoen voor verenigingen van start