· 

Het einde van de vereniging

Poeh: dat is nogal een opening, toch?

 

In mijn HTS-tijd was ik al geïnteresseerd in het vak sociologie en heb ik samen met een aantal medestudenten de scriptie "Sociologie van de sport" geschreven.

 

Ik las laatst een - mij - aansprekend artikel op het wereld wijde web van Jelle Schoenmaker docent en onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, op het expertisegebied Sports Economics & Management, waarin hij onder andere aangeeft dat de functie van de vereniging aan het verschuiven is naar een meer maatschappelijke en sociale functie.

Hierbij kan volgens hem gedacht worden aan inzet van de sportvereniging als ontmoetingsplek voor de buurt gecombineerd met kinderopvang, huiswerkbegeleiding of opvang voor ouderen of werklozen.

 

Verenigingen die niet of te laat inspelen op deze trend gaan het de komende 10 jaar erg moeilijk krijgen

  

 Groeiende en zich doorzettende trends van de afgelopen jaren:

  1. Het aantal mensen dat vrijwillig mee wil organiseren, verantwoordelijkheid wil nemen is dalende.
  2. Er is nauwelijks aan bestuurders te komen.
  3. De solidariteit is aan het afnemen en steeds meer mensen "willen nog wel iets voor de vereniging doen, als er vergoeding tegenover staat". 
  4. De maatschappij is aan het vergrijzen; oudere mensen willen graag bijdragen aan de vereniging maar weten niet hoe, of worden niet in de gelegenheid gesteld.
  5. Er is een trend gaande van sportclubs die naar de zaterdag verhuizen omdat de zondag toch steeds meer als gezinsdag wordt bestempeld. Dit is symptoombestrijding en de KNVB is zich al aan het buigen over de mogelijkheden om meer flexibel te zijn in het plannen van wedstrijden op tijdstippen die betere bij deze tijd passen. 
  6. Kinderen bedrijven - duidelijk meer dan vroeger - meerdere sporten en de ouders hebben het al druk om hun kinderen te begeleiden, laat staan nog iets voor de verschillende verenigingen te kunnen of willen betekenen.
  7. Subsidies van gemeenten staan onder druk.
  8. Wetgeving voor het voeren van een vereniging wordt steeds strenger, kennis hiervan bij bestuurders is onontbeerlijk.
  9. De hiërarchie gaat uit de maatschappij, dus ook uit de vereniging. Het vroegere "besturen" moet worden omgezet in het meer faciliterend besturen.

Mijn antwoord op deze  trends: ga anders denken en ga anders handelen.

Bij VV Virtus heb ik als bestuursadviseur de nodige voorstellen gedaan, die al voor een deel zijn geoperationaliseerd met als gevolg een ingericht nieuw contributiebeleid, een ingericht vrijwilligersbeleid, een groep mensen die virtueel penningmeester is via mijn programma Care4Cash en een voorstel om op de woensdagmiddag belangeloos jongeren huiswerkbegeleiding of een stukje opleiding te bieden in het clublokaal.

 

Zo maar een greep uit de mogelijkheden die er zijn en die gewoon kunnen worden ingezet.

Hoe? Kijk eens op mijn site .