Zonne-energie voor je woning?

Los van alle groene afwegingen zullen de meeste huishoudens zich gewoon de vraag stellen: wat levert het mij op ?

 

 

De salderingsregeling.

Het filmpje vertelt hoe deze in elkaar steekt. Maar ja: de regeling gaat veranderen en er speelt al van alles dat de consument niet wordt verteld of wat de consument niet begrijpt..

Aanpassen salderingsregeling

Er zijn overheidsplannen om de salderingsregeling aan te passen met als gevolg: minder financiële opbrengst  van je zonnepanelen.


Een voorbeeld

Zonnepanelen met een opwek van 5000 Kwh per jaar. Eigen jaarverbruik 3500 Kwh. Terug levering dus 1500 kWh


2023 (salderingsregeling 100 %): 

Je krijgt voor je terug levering een vergoeding: 1500 Kwh x (het afgesproken) teruglevertarief. 


2025 (salderingsregeling 64 %): 

Je krijgt voor je terug levering een vergoeding: 960 Kwh x (het afgesproken) teruglevertarief. 


2031 (salderingsregeling 0 %): 

Je krijgt voor je terug levering géén  vergoeding!

 

Er zijn al bedrijven die voor terugleveren kosten per Kwh in rekening brengen.

 

De (nabije) toekomst

In de toekomst doen de leveranciers dat niet meer op jaarbasis maar zelfs op uurbasis of kwartierbasis.


Het simpelweg rekenen aan je investering met jaaropgave van opgewekte energie, gebruikte energie en terug geleverde energie gaat dan tot het verleden behoren.


 Er komen al "slimme kastjes" op de markt die zonnecellen uitschakelen als er wordt terug geleverd aan het net om deze kosten te voorkómen. Ook is het denkbaar om een thuisbatterij te plaatsen die wordt opgeladen bij overschot van opwekking en wordt ontladen bij te weinig opwekking, alweer met "slimme kastjes"Alweer investeren dus.........................

 

Wat is momenteel de beste tip voor mensen die zonnecellen willen plaatsen?

Uw zonnepanelen wekken 's zomers het meeste op en 's winters het minste. 

Zonnecellen uitschakelen* is wel het slechtste wat je met je investering kunt doen !


 Kijk naar uw gemiddeld energieverbruik en kies het aantal zonnecellen dat zéker niet meer opwekt. 

* Wist u dat uw zonnecellen automatisch al uitschakelen als de netspanning te hoog wordt

* Weet u dat  het voor netbeheerders een klein kunstje is om deze netspanning iets te verhogen om ervoor te zorgen dat het net niet te zwaar wordt belast?

Dit Excel bestand kun je gebruiken om uit te rekenen wat zonnecellen opleveren bij de 100% salderingsregeling

Download
Model rekenen aan zonnecellen.xlsx
Microsoft Excel werkblad 20.2 KB